British longhair blue golden shell cat BLH ay12 British longhair blue golden shell kitten BLH ay12 British longhair blue golden shell chinchilla kitten BLH ay12 British longhair blue golden shell kitten BLH ay12 British longhair blue golden shell BLH ay12 British longhair blue golden cat BLH ay11 British longhair blue golden shell cat BLH ay12 British longhair blue golden cat BLH ay12 British longhair blue golden chinchilla cat BLH ay12 British longhair blue golden shell kitten BLH ay12 British longhair blue golden shaded cat BLH ay11 British longhair blue golden shell cat BLH ay12 British longhair blue golden shell chinchilla cat BLH ay12

Nadin Pegasus

  • Name:Nadin (Elsa) Pegasus Zoloto Kavkaza *RU-ARV BLH ay12
  • Birthday:12.08.2021
  • Location:Seattle USA
  • Father:CH Absolu Pegasus BRI ny12
  • Mother:Yasmin Korsar Zoloto Kavkaza *RU-ARV BLH ny11
  • Notes:Litter N