British shorthair golden shaded kitten BRI ny11 British shorthair golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair golden shaded kitten British shorthair black golden shaded cat BRI ny11 British shorthair black golden shaded cat BRI ny11

Nathan Korsar

  • Name:Nathan Korsar Zoloto Kavkaza *RU-ARV BRI ny11
  • Birthday:1.07.2019
  • Location:Kuala Lumpur Malaysia
  • Father:ICH Elite Golden Korsar BRI ny25
  • Mother:Eva Elite Bell *UA BRI ny11
  • Notes:Litter N. He lives in the cattery.